Christine (Stina) Olsdotter (sometimes shown as Olson) Brunquist Thompson. Taken June 18, 2003